konverteringsoptimering

Hem » Aktuellt » Konverteringsoptimering

Konverteringsoptimering

Du har säkert hört begreppet tidigare och det är rätt luddigt. Egentligen handlar det om att arbeta smartare och skapa fler affärer genom att omvandla fler besökare till kunder. I vår värld handlar det också mycket om att få ut så mycket som möjligt av era marknadsföringsinsatser. Nedan förklarar vi vad det innebär och hur du kan strukturera arbetet.

Vad är konverteringsoptimering?

Konverteringsoptimering är ett samlande ord för att beskriva arbetet som görs för att skapa kunder av dina webbplatsbesökare. Ett annat ord för konverteringsoptimering, som är lika förekommande, är CRO (Convertion rate optimization). 

​Målet är som sagt att skapa fler kunder utav dina webbplatsbesökare. Arbetsmetoderna skiljer sig lite från företag till företag men grundprincipen är densamma. Om du kan ta kontroll över dina besök, skapa en förståelse för beteendemönster så skapar du ett bra utgångsläge för att vidta konverteringsoptimerande åtgärder.

Varför ska jag arbeta med konverteringsoptimering?

Som mycket annat när det kommer till digital marknadsföring och kommunikation så går det dra paralleller till traditionell marknadsföringsteori. Det är mycket enkelt och vi ska inte krångla till det med fina ord. Ingen vill ha en butik full med besökare som inte handlar något.

Hur kan jag arbeta med konverteringsoptimering?

Många syftar nästan enbart på olika metoder för att öka konverteringsgraden på en specifik landningssida när de diskuterar konverteringsoptimering, CRO, men även trafikdrivande aktiviteter som SEO bör betraktas som en viktig del i konverteringsoptimeringen.

 Vi har sammanställt några övergripande exempel på konverteringsoptimeringsarbete som du kan börja med redan idag. som vi nämnt tidigare i artikeln, konverteringsoptimering bör genomsyra alla förändringar som planeras av webbplatsen. Vi ger också förslag på olika verktyg som är bra att använda i arbetet.

Tekniska prestandaförbättringar

Om du bara har tid eller resurser att prioritera något av allla tips här på sidan om konverteringsoptimeringsmetoder så skulle jag absolut rekommendera att du prioriterar att förbättra din sidas laddningshastighet, så viktig är denna punkt. Dessutom är en minskad laddningstid även positivt för din sökmotoroptimering.

Din sidas laddningshastighet är otroligt viktig för att du ens ska få en möjlighet att konvertera dina besökare. Faktum är att 53% av användarna som besöker din sida via en mobil enhet kommer att lämna webbplatsen om det tar över 3 sekunder att ladda, enligt Google87% av alla kundvagnar överges om laddningstiden är över två sekunder. Alltså kommer dina besökare lämna din sida och du kommer inte få någon konvertering om du har en långsam webbsida.

A/B-testning

Att A/B-testa din sida innebär att du delar upp din trafik i två olika grupper. Grupp A får se en version av din sida, medan grupp B får se en annan version – det kan till exempel handla om att testa olika färger, texter och bildval. Utifrån detta test analyserar du sedan utfallet. Den sida med högst andel konverteringar behåller du, och det är dit du sedan styr all din trafik. Exempel på verktyg för A/B-testning är bland annat Symplify och Google Optimize

UX-design

En besökare på din webbplats hinner på ofattbara 0,05 sekunder avgöra om denna gillar sidan eller inte. Är inte ditt innehåll och layout tillräckligt bra kommer du tappa din potentiella kund direkt. Det måste vara enkelt, visuellt attraktivt och med ett tydligt mål, och som jag skrev tidigare här ovan, med ett innehåll som stämmer överens med kunden förväntningar. Det ska vara så friktionsfritt som möjligt och utan distraherande moment. 

 Öka din konverteringsgrad med en call to Action. En Call to Action, eller CTA, är en uppmaning till kunden att ta nästa steg i sin kundresa. Du skapar en tydlig väg till det du vill att din kund ska göra. Det kan till exempel vara en köpknapp, en “Läs mer”-knapp eller annan knapp som leder till någon form av konvertering. Använd ledande frågor i din text och basera din CTA på frågan. Det visuella är som tidigare nämnts också viktigt här och det är en god idé att titta på hela psykologin kring köp på webben. Förutom värdet av bra copywriting och intresseväckande textinnehåll så spelar färger på webbsidan och storlek på knappar roll, bland mycket annat. Med A/B-tester kan du analysera vad som fungerar.

Arbetet med webbsidor tar tid då innehållet kontinuerligt behöver förbättras, uppdateras och förädlas. För att öka din konverteringsgrad behöver du hela tiden tänka på din konverteringsoptimering. Varför är det viktigt att titta på optimering? Tiden du har på dig att fånga en persons intresse är minimal. Det är otroligt lite tid du har på dig att få din kunds uppmärksamhet. Hinner du förmedla ditt värde på denna tid?

Sammanfattning av konverteringsoptimering

Att arbeta med konverteringsoptimering är viktigt om ni vill maximera investeringarna i marknadsföring som görs. För att lyckas krävs det att affärsmålen är tydligt definierade, analyser och förändringar måste förankras i dessa. 

Vi hoppas att vi har väckt ditt intresse, kontakta oss gärna om du har frågor eller vill ha hjälp med att komma igång. Kontaktuppgifter till oss finner du här nedan. Hör av dig så hjälper vi dig gärna!


Läs vidare