Det är inte vad vi gör utan hur vi gör det

Vårt uppdrag är att öppna dörrar till den digitala världen som gör det möjligt för företag att blomstra och människor att känna meningsfullhet i sin arbetsmiljö.

Vi vill ge våra kunder kraften från vår digitala värld för att ge dem de bästa förutsättningarna i alla delar av verksamheten. I många fall digitaliserar vi bort det tråkiga och det skapar utvecklande arbetsplatser som möjliggör för människor att arbeta kreativt och belönande.

Vi kan E-handel och digitala affärer

Vi skapar utvecklingskraft åt våra kunder genom kompetens, erfarenhet och nyfikenhet. Bizkit har sin bakgrund i plattformsutveckling, praktisk e-handel och ledande positioner inom systemutveckling samt marknadsföring. Våra uppdrag sträcker sig från utformning av digitala strategier för hela organisationen, produktion av tekniska lösningar kring e-handelsplattformar och integrationer, kundresor, e-handelskonsultation och konceptualisering av digital marknadsföring såsom sökmotoroptimering.

Den gemensamma faktorn av allt vi gör går att sammanfatta i förändring och utveckling av affärer. Vi har en grundfilosofi som bygger på att vi anpassar verktygen efter affären, inte tvärtom.

Du hittar oss i Småland, närmare bestämt i Växjö. Precis som vår hemstad så växer Bizkit, både med nya medarbetare och spännande kunder. Du hittar våra kunder i många olika branscher såsom textil- och klädbranschen, tillverkande industri, detaljhandel och turism. Majoriteten av våra kunder är svenska men vi har även kunder i våra grannländer Norge och Danmark.

Den gemensamma nämnaren för våra kunder är att de är väldigt olika. Därför har vi med åren blivit experter på en mängd olika tjänster och plattformar såsom Wordpress, Vendre och Litium.

För att få veta mer om hur vi arbetar och vilka utmaningar vi löser så kan du läsa mer inne på våra kunduppdrag.

Till kunduppdragen