Hem » Aktuellt » Välja rätt e-handelsplattform och slipp huvudvärk senare

Välja rätt e-handelsplattform och slipp huvudvärk senare

Välja rätt e-handelsplattform

Vi på Bizkit testar och analyserar de olika, tillgängliga e-handelsplattformarna kontinuerligt för att veta hur de ska matchas mot de utmaningar som en e-handlare står inför idag. På Bizkit har vi hjälpt mängder med e-handlare med att göra rätt val.

Vad är en e-handelsplattform?

En e-handelsplattform är kortfattat ett system för att hantera digital handel. Utvecklingen av plattformarna har gått väldigt fort från att vara mer eller mindre ett CMS i början som kunde ta emot kortbetalningar. I takt med att konsumtionen ökat i segmentet digital handel så har även utvecklingen gått framåt.

Idag består en e-handelsplattform av många olika delar, de viktigaste pusselbitarna är någon form av CMS, hantering av produktdata och ordrar. Det är idag mer regel än undantag att en e-handelsplattform erbjuder möjlighet att flexibelt integreras med andra kringliggande system såsom affärssystem, betal- och fraktlösningar men också försäljnings- och analysverktyg.

De senaste åren har det skett en mycket stark utveckling kring personalisering, kundupplevelse och produkthantering. Vi ser mer och mer behovet av att kunna personalisera försäljningen och ett ökat intresse av att höja kundupplevelsen. Ett bra exempel på detta är vikten av att förbättra sin kundkommunikation efter ett genomfört köp för att få kunden att komma tillbaka och handla igen.

Olika typer av e-handelsplattformar, vilken är bäst?

Typen av e-handelsplattform är oftast ett tidigt vägval för dig som tittar på att börja med e-handel eller byta system. I ett övergripande plan går det att dela in de olika plattformarna utifrån Saas-lösningar, Open Source och licensbaserade plattformar.

Alla typer av system har sina för- och nackdelar. Enklare saas-plattformar såsom Shopify eller Quickbutik är billiga i uppstart, du kommer snabbt igång, enkla att hantera men ger lite anpassningsmöjligheter. Saas-lösningar med större möjlighet till anpassningar såsom Vendre kan definitivt vara en bättre lösning på längre sikt men kräver lite mer arbete initialt.

Open source-plattformar såsom Magento, OpenCart, Umbraco eller Woocommerce har en lång startsträcka och kräver mycket teknisk kunskap men ger dig en total frihet när det kommer till anpassningar. Den största nackdelen är att du själv får ombesörja underhåll och utveckling av din e-handel. Open source-plattformar kräver med andra ord att du har kompetens och erfarenhet av att göra det själv eller att du samarbetar med en byrå som Bizkit.

SaaS-plattformar är i grund och botten en plattform du hyr men med helt andra möjligheter att anpassa efter din verksamhet. Bra exempel på SaaS-plattormar vi arbetar ofta med är Litium och Vendre. Typiskt för en SaaS-plattform är att den är otroligt skalbar när det kommer till nya försäljningskanaler och marknader. Du har alltid tillgång till den senaste funktionaliteten genom uppgraderingar som oftast ingår. Leverantören tar hand om driften och ser till att den är driftsäker.

Lär känna din kund – det vet vad du behöver fylla din e-handelsplattform med

Dina kunder ger dig en väldigt bra bild av vilka funktioner du behöver fokusera på. En företagskund har helt andra önskemål än vad en konsument har. Säljer din verksamhet uteslutande till andra företag så står du inför utmaningen att leverera samma servicenivå och tillgänglighet till dina kunder i en digital lösning. 

Säljer du till konsumenter bör du fundera över hur du gör dina kunder så pass nöjda så de återkommer gång efter gång. Idag finns det många försäljningskanaler och en bra fråga att ställa sig är i vilka kanaler bör du som e-handlare vara tillgänglig för. 

Konsumenter är bortskämda med en hög förändringstakt och att du som e-handlare har rätt sortiment och kan erbjuda en enkel och smidig affär.

Vår slutsats är att behovet av vad en e-handelsplattform bör erbjuda är helt olika beroende på typen av verksamhet och bransch.

Kompetensutvärdering och utformning av kravspecifikation

På Bizkit genomför vi ofta en kompetensutvärdering i samband med plattformsbyte. Att kartlägga kompetensbehovet är ur strategisk synpunkt viktigt för att fastställa vad som krävs för att lyckas med investeringen.

Vi hjälper även många av våra kunder att göra en bra kravspecifikation. Det är av yttersta vikt att kravspecifikationen är väldokumenterad annars riskerar investeringen att skena iväg. Kontakta oss om du vill ha en enkel mall eller vill ta ett möte, förarbetet är väldigt viktigt här!

Lycka till!