Hem » Aktuellt » Vad är innehållsmarknadsföring?

Vad är innehållsmarknadsföring?

Konsten att skapa värdeskapande, relevant och engagerande innehåll som attraherar en målgrupp.

På senare år har innehållsmarknadsföring blivit ett hett ämne som vuxit och numera blivit en självklar del i marknadsföringen hos många företag. innehållsmarknadsföring, eller content marketing som det heter på engelska, är en metod där man med värdeskapande, relevant och engagerande innehåll skapar nära kontakt med sin målgrupp. Det bygger på att man skapar lojalitet och förtroende med kvalitativt innehåll.

Det var entreprenören och författaren Joe Pulizzi som myntade själva begreppet innehållsmarknadsföring och han beskriver marknadsföringsmetoden som ett strategiskt tillvägagångssätt för marknadsföring som är fokuserad på värdefullt, relevant och konsistent innehåll som därigenom leder till att nå och behålla en tydligt definierad publik. Ytterst är detta ett sätt för att driva en lönsam kundbehandling.

innehållsmarknadsföring som strategi kan för många vara rätt väg att gå då sättet vi idag använder digitala medier gör det möjligt att genom denna metod skapa nära kontakt och stort engagemang hos sin målgrupp. Att sticka ut i mängden reklam som idag produceras är en utmaning och marknadsföring i traditionell form har blivit något många är trötta på.

Innehållsmarknadsföring i praktiken

När människor konsumerar stora mängder innehåll och själva i stor utsträckning kan välja vad de vill se i sina flöden så är innehållsmarknadsföring ett sätt att nå fram som inte skriker sälj utan faktiskt ger något av värde hos mottagaren.

Det handlar alltså om att kontinuerligt skapa och producera innehåll riktat till sin specifika målgrupp. Och här är grejen med innehållsmarknadsföring som gör att det skiljer sig från andra typer av marknadsföring – innehållet ska vara kvalitativt och vara något som kunden efterfrågar snarare än vad du som företag vill förmedla och sälja. Utför man detta på rätt sätt, genom ett metodiskt och långsiktigt arbete, så kommer man genom detta arbete skapa både nya och återkommande lojala och engagerade kunder.

Olika typer av innehållsmarknadsföring

Content och innehåll kan alltså i sammanhanget bestå i olika typer av marknadsföringsåtgärder. Det som behövs är en förståelse – vad är innehållsmarknadsföring och vilka olika sorters innehåll finns att arbeta med?

Content består av allt från text och bild till ljud och video. Det kan vara utbildande, inspirerande videor på Youtube, det kan vara lärorika poddar, inspirerande bilder på Instagram, råd, tips och fakta i en blogg etc. Vänder man sig mot företag kan det röra sig om exempelvis fallstudier, webinarier, nyhetsmejl och forskningsrapporter.

Det kan vara vilket kreativt material som helst, så länge det något som målgruppen gillar och vill ha. Här är det också viktigt att anpassa materialet till de kanaler man väljer att använda sig av. Dessa ska i sin tur (självklart) vara valda utifrån var din målgrupp befinner sig.

När används innehållsmarknadsföring?

I stort sett alla företag har en vinning i att arbeta varumärkesbyggande. Innehållsmarknadsföring och att jobba med content är en bra metod att när som helst använda sig av om det finns ett behov. Som tidigare nämnts är det ett långsiktigt arbete som kan användas både vid uppstart av nya företag som hos etablerade företag. 

Väljer man att arbeta med denna metod så krävs ett grundläggande förarbete. De allra viktigaste delarna att ha koll på är:

  • Din målgrupp – Det krävs att du har en klar bild av exakt vilken din målgrupp är och vad denna vill ha. 
  • Du behöver ha ett tydligt syfte och mål – det är utifrån detta du kan utforma en strategisk plan. 

Metoden kan vara resurskrävande både vad gäller tid och pengar vilket man kan behöva ta hänsyn till. Oavsett om man väljer att jobba inhouse eller genom hjälp av en byrå så kommer det krävas regelbundenhet i att skapa och publicera kvalitativt innehåll och att möta engagemanget hos målgruppen.

Konkreta exempel

För att få en bättre förståelse för vad exakt begreppet innehållsmarknadsföring har vi några exempel listade här nedan:

Musikhjälpen
Musikhjälpen är en välgörenhetsorganisation som skapar innehåll i sociala medier som till exempel film med utbildning kring vart pengarna går och varför det är viktigt att hjälpa till.

Avanza
Avanza bjuder på mängder av informativt, utbildande och inspirerande innehåll på webben, i appen och i sociala medier.

Pontus Staunstrup
Pontus Staunstrup, författaren till Content marketing för alla och Contenthandboken erbjuder på sin hemsida och i sociala medier som LinkedIn en fantastisk källa till insikter, tips och information kring innehållsmarknadsföring och han är en ledande auktoritet här i Sverige. Jag tipsar varmt om hans böcker i ämnet.

Kombinera SEO och innehållsmarknadsföring

Att ta hänsyn till sökmotorer och sitt arbete med sökmotoroptimering när man jobbar med innehållsmarknadsföring och innehåll är att starkt rekommendera. Här har man massor att vinna om man inte bara tänker på sin målgrupp utan även ser till att värdet man ger synliggörs i en ökad utsträckning.

Eftersom innehållsmarknadsföring handlar om kontinuerligt skapande av material kommer detta över tid bli väldigt mycket material vilket sökmotorerna tycker om. Speciellt om materialet skapas på rätt sätt utifrån ett SEO-perspektiv och inte bara utifrån vad målgruppen vill ha.

Rankar du högt med ditt innehåll på Google kommer din exponering öka och du kommer därmed nå fler i din målgrupp, även över tid. Har du till exempel artiklar publicerade på din webbplats och dessa är tillgängliga genom hög ranking på google kommer de kunna generera trafik = värde över flera år. Därför är det även viktigt att ha en genomtänkt strategi i kombination med ett grymt innehåll.


Läs vidare