Konvertering

Hem » Aktuellt » Konvertering

Konvertering

Konvertering handlar om att guida besökaren på din webbplats mot ett av företaget, uppsatt mål som har definierats utifrån nyckeltal och KPIer. 

Vad är konvertering?

Begreppet konvertering är väl använt inom marknadsföringens värld, särskilt i webbsammanhang. Konvertering, eller engelskans conversion syftar till den omvandling som sker av investerad marknadsföring till uppfyllt mål. Målet är olika för olika företag, du bestämmer själv vad målet är med ett besök på din webbplats.

Exempel på konverteringar

Konvertering i webbsammanhang sker enligt exemplen nedan när en händelse genomförs av en besökare. Vilken konvertering som är viktig för just ditt företag är väldigt olika och kan vara flera. Målet är ofta knutet till försäljningsstrategi eller en del av en hypotetisk resa som genomförs av kunden innan den faktiskt blir kund. 

Exakt vad det innebär med måluppfyllelse i sin marknadsföring varierar kraftigt från företag till företag. Om vi tittar lite närmare på den specifika kommunikationskanalen webbplatsen så skulle det kunna vara till exempel: 

  • Ny prenumerant på ett nyhetsbrev
  • Anmälan till ett event, workshop eller digital föreläsning
  • Bli medlem
  • Ansökan om att bli kund
  • Offertförfrågan
  • Nedladdning av digitalt material
  • Genomfört köp i en e-handel
  • Bokning av tjänst eller kostnadsfri analys
konvertering

Varför är konvertering viktigt?

Den enkla sanningen varför konvertering är viktigt är för att skaffa kunder är resurskrävande, det är ett faktum och ett påstående som alla som arbetat med att skapa trafik till en webbplats kommer hålla med om. Tyvärr är det många, förmodligen av ren okunskap eller lathet som fortfarande annonserar och skapar innehåll för att öka trafiken till webbplatsen utan att analysera utfallet och ROI på spenderade marknadsföringspengar.

Det skulle gå att sammanfatta konvertering som en måttstock på företagets marknadsföringseffektivitet.

I vår roll som digitaliseringsbyrå och e-handelsspecialister ser vi hur många e-handelsbutiker kompenserar bristen på konverteringsarbete med utökad annonsbudget. För en sådan e-handelsbutik innebär det en stor förändring att börja arbeta med oss vilket är jobbigt och krävande i början men på sikt ger väldigt goda resultat.


Läs vidare