Hem » Aktuellt » E-handel med Woocommerce och WordPress

E-handel med Woocommerce och WordPress

WordPress är en av de absolut största CMS-plattformarna på marknaden och det är nog ingen nyhet för dig att det går alldeles utmärkt att bygga en e-handel baserat på WordPress. WordPress är i grund och botten en CMS-plattform som lämpar sig väl för bloggar, mindre webbplatser. Vi på Bizkit använder Woocommerce för många av våra kunders e-handelslösningar.

Woocommerce för e-handelsfunktionalitet i Wordpress

Woocommerce är ett kostnadsfritt tillägg till WordPress för att addera e-handelsfunktionalitet. Bolaget Woothemes som startades 2008, ligger bakom utvecklingen och framtagningen av Woocommerce-tillägget. Tillägget släpptes redan 2011 av Woothemes efter många års utveckling under ledning av initiativtagarna Mark Forrester, Magnus Jepson och Adii Pienaar.

Deras idé att skapa ett tillägg som gör att företag slipper byta plattform för att börja bedriva e-handel, var tämligen genialisk men komplex att förverkliga. 

Idag är Woocommerce ett frekvent använt plugin av många företag världen över för att tillhandahålla e-handel i olika tappningar.

Flexibel e-handel med WordPress och Woocommerce

Jämfört med andra e-handelsplattformar med öppen källkod så är WordPress i kombination med Woocommerce den lösning med flest användare internationellt sett. Den öppna källkoden som CMS-plattformen bygger på, har underlättat för många att bidra med vidareutveckling och standardisering av funktionalitet. Kodbasen är skriven i PHP som är väldigt väldokumenterad och att det bygger på ett standardiserat programmeringsspråk, bidrar till den höga fexibiliteten som vi på Bizkit ser som den största fördelen med Wordpress.

Med en så hög mängd användare så drivs utvecklingen framåt i en rasande takt. Det finns ingen annan PHP-baserad e-handelsplattform med öppen källkod som kan mäta sig med utvecklingstakten. 

Är Woocommerce en lösning för dig?

En bra fråga värd att undersöka innan du sätter igång. Vi rekommenderar gärna att du läser igenom vår guide ”Hur du väljer rätt e-handelsplattform” när du tittar på olika plattformsalternativ. 

En vanlig missuppfattning att det är gratis och enkelt med WordPress och Woocommerce. Källkoden är gratis men att bygga en e-handel med WordPress kräver en hel del erfarenhet och kompetens för att det ska bli bra. 

Ett vanligt misstag många begår är att många prestandakrävande plugins används vilket skapa långsamma sidor för besökaren. Många krävande tillägg skapar också en långsam administrering. I längden blir det ohållbart som gör att kunderna går någon annanstans, du tappar organisk trafik och blir ineffektiv i orderadministrationen.

WordPress kräver regelbundet underhåll för att miljön skall vara driftsäker och inte bli utsatt för intrångsförsök. Utdaterade tillägg och föråldrade PHP-versioner utgör en stor säkerhetsrisk, har du en e-handel byggd på öppen källkod så ansvarar du själv för säkerheten. 

Vi rekommenderar alltid att du gör en noggrann kompetensutvärdering och en kravspecifikation som sträcker sig några år framåt i tiden för att veta om Woocommerce är rätt för er. Bizkit hjälper er gärna med båda delarna, vi har genomfört mängder av av workshops för att utforma rätt strategi för våra kunder.


Läs vidare