komplett guide till metadata och meta-taggar

Hem » Aktuellt » Metadata – En grundläggande guide

Metadata – En grundläggande guide

När det gäller att förbättra din webbplats synlighet i olika sökmotorer är metadata ofta ett underskattat verktyg. I det här inlägget kommer vi att utforska vikten av att arbeta med metadata och hur du kan använda det för att förbättra din SEO-strategi och uppnå högre placeringar i sökresultaten.

Vad är metadata?

Metadata är överskådlig och lättåtkomlig information om din webbplats och dess innehåll. Det inkluderar bland annat titlar, beskrivningar och taggar som ger sökmotorer och besökare en första inblick i vad din webbsida handlar om. Här är några nyckelkomponenter i metadata som du måste ha koll på!

Varför är metadata viktigt för sökmotorer?

När det kommer till sökmotoroptimering så har en sidas metadata haft en stor betydelse över lång tid. Tidigare så användes data-typen ”nyckelord” väldigt frekvent för att berätta för sökmotorerna vad webbsidan handlade om och vad som var viktigt. Idag så är ”meta-title” och ”meta-description” något som sökmotorerna indexerar men det finns även andra typer av taggar som kan vara viktiga.

Kortfattat så använder sökmotorn meta-taggarna för att förstå vad som finns på webbplats. En del av datan återges i själva sökresultatet och andra används av din webbläsare för att tolka innehållet rätt.

Metadata och meta-taggar är som du säkert räknat ut vid det här laget, väldigt viktiga element när det kommer till sökmotoroptimering.

Vilken metadata och meta-taggar är viktiga för sökmotoroptimering?

Nedan följer några av de viktigaste meta-taggarna för sökmotoroptimering som du måste ha stenkoll på.

Titel (Title Tag)

<title>Metadata – En grundläggande guide – Bizkit.nu</title>

Titeln är den första saken som en användare ser i sökresultaten. Det är en kort och kraftfull beskrivning av din webbsida. En väloptimerad titel innehåller vanligtvis ditt huvudnyckelord och ger en tydlig förståelse för innehållet på sidan.

Beskrivning (Meta Description)

<meta name=”description” content=”När det gäller att förbättra din webbplats synlighet i olika sökmotorer är metadata ofta ett underskattat verktyg. I det här inlägget kommer vi att utforska vikten av att arbeta med metadata och hur du kan använda det för att förbättra din SEO-strategi och uppnå högre placeringar i sökresultaten. Vad är metadata? Metadata är överskådlig”

Beskrivningen är en kort sammanfattning av vad din webbsida handlar om. Det är vanligtvis en eller två meningar som inkluderar relevanta nyckelord och övertygar användare att klicka på din länk istället för andra.

Rubriker (Header)

Rubriker är strukturerade i olika nivåer, från H1 till H6, där H1 är den viktigaste rubriken och H6 är den minst viktiga. Dessa rubriker används för att organisera din webbsidas innehåll och göra det lättare att läsa och förstå.

Canonical Tag

Det här är en väldigt finurlig tagg som används för att ange en annan URL som du föredrar för den aktuella webbsidan. Det används främst när du har olika sidor med snarlikt innehåll och du inte vill att sökmotorerna ska uppfatta det som duplicerat innehåll.

Hreflang tag

Taggen används för att underlätta för sökmotorer vilket språk och region innehållet är avsett för. Taggen är extremt viktig för en webbplats med flera språk och e-handelsflöden så att besökaren får se rätt version av webbplatsen. Ur ett SEO-perspektiv så är taggen extremt viktig för att säkerställa att rätt innehåll når den avsedda målgruppen.

Sitemap XML

en XML-sitemap är egentligen en stor fil som listar alla sidor på webbplatsen med kortfattad information om varje sida. Vanligast är att sidans URL och när den senaste uppdaterades finns med. webbplatskartan används av sökmotorer för att hitta dina sidor och indexera nya, tillkomna sidor på webbplatsen. Glöm inte att inkludera sökvägen till sitemapen i robots.txt.

Robots

Robots-taggen talar om för sökmotorerna vilka sidor på webbplatsen som ska indexeras och motsatsen, vad du inte vill ska indexeras.

Strukturerad data

Strukturerad data har kommit till att spela stor roll de senaste åren och används för att märka upp olika typer av innehåll på webbplatsen för att underlätta sökmotorernas indexering. Rich snippets är ett väldigt bra exempel som du har större chans att ranka på när du har varit noggrann med att märka upp data.

Exempel på strukturerad data i JSON-LD-format framtaget med ChatGPT.

I exemplet ovan används schema.org:s ramverk för att generera strukturerad data utifrån en sida som handlar om en bok. Enligt ChatGPT så formateras strukturerad data för böcker enligt exemplet i vanliga fall.

För enkelhetens skull så går jag in på Akademibokhandeln.se och besöker sidan för boken ”Ödet och hoppet” för att leta efter strukturerad data och för att bekräfta att så är fallet.

Källkod från akademibokhandeln.se

Jag hittar mycket riktigt strukturerad data men med vissa avvikelser för vad ChatGPT påstår är ett typexempel för en sida om en bok.

Open Graph

En annan vanlig typ av metadata som har betydelse för besöksupplevelsen och sökmotoroptimering är Open Graph-taggar.

Open Graph används för att möjliggöra för sociala medier såsom Facebook att att återge en viss webbsida på ett snarlikt sätt som om den besöktes i en webbläsare men med Facebooks egna objekthantering. Med enklare ord förklarat så möjliggör det för Facebook (i det här fallet) att ge rätt användarupplevelse, bättre synlighet av ditt innehåll som dessutom gör det mer vänligt att interagera med.

Av ovan nämnda anledningar så är det väldigt viktigt utifrån ett seo-perspektiv att även implementera Open Graph-taggar på din webbplats. Om strukturerad data är för sökmotorer i första hand så är Open Graph främst för sociala medier såsom X och Facebook.

Övriga meta-taggar som används

Viewport meta-tagg

Den här enkla och korta raden av kod är vad som gör din webbplats responsiv för olika skärmstorlekar. meta-taggen anges i <HEAD> i de HTML-dokument som utgör din webbplats. Meta-taggens uppgift är att berätta för din webbläsare hur webbplatsen ska visas på bästa sätt.

Exempel på användning av viewport-taggen:

<meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1″>

I meta-taggen ovan så instruerar taggen din webbläsare att bestämma innehållets bredd till att förhålla sig till din enhets bredd samt att skala till 1 vid inladdning. ”maximum-scale=1” bestämmer att webbläsaren inte får zooma in innehållet.

Charset meta-tagg

Charset är ytterligare viktigt attribut som hjälper din webbläsare att avgöra vilken teckenkodning som används på webbplatsen.

<meta charset=”utf-8″>

I exemplet så är ”utf-8” den aktuella teckenkodningen på webbplatsen. Förkortningen står för Unicode Transformation Format och är kortfattat ett standardiserat ramverk hur datan i byte som läses in skall tolkas.

Hur skapar jag Meta-taggar på en webbplats?

Det skiljer sig väldigt mycket mellan olika CMS-plattformar hur du exakt går tillväga för att addera meta-taggar till en webbsida. En del plattformar hämtar och genererar meta-taggar utifrån vissa förbestämda fält, som till exempel en sidas titel blir en <meta title>.

Till WordPress, Statamic och liknande system finns det flera olika plugins för att skapa meta-taggar, här gäller det att testa sig fram för att hitta funktionalitet som passar behoven.

Viktigt att tänka på är att granska koden efter du arbetat med en webbsida så du kan vara säker på att de meta-taggar du lagt till verkligen publicerats ut.

Finns det några riktlinjer för hur jag ska arbeta med metadata och taggar?

Viktigt att ha med sig är att metadata och taggar är extremt viktigt och underlättar indexering, rankning av sökord och synlighet i sökmotorer och ska absolut implementeras.

Utöver att det är viktigt så behöver du även försäkra dig om att metadatan är högst relevant för att du ska få maximal effekt när det kommer till synlighet och slutligen hur väl din webbplats presterar överlag.

Här följer några enkla riktlinjer:

 • Titlar och beskrivningar
  Titel och beskrivning används både av sökmotorer och besökare för att snabbt få en summering av vad sidan handlar om. Om de inte återger sidans innehåll så finns det risk för att det blir missledande. Undvik att skapa titlar och beskrivningar som inte exakt återger innehållet eller dess syfte.
 • Strukturera dina rubriker
  Rubriker är till för att strukturera innehållet så att det blir lätt att hitta och ta till sig som besökare. Utgå ifrån rådande rekommendationer om hur text skapas med logiska brytpunkter. Använd inte för många rubriker då det kan bli förvirrande vilket gör att läsaren tappar intresset eller inte förstår den röda tråden.
 • Använd Open Graph-taggar
  Open Graph används för att se till så att sociala medier förstår innehållet på sidan samt att länkar som delas visas korrekt. Precis som andra meta-taggar så måste de återspegla innehållet och sidans syfte på ett tydligt sätt.
 • Använd strukturerad data
  Strukturerad data är ett bra sätt att ge mer detaljer om innehållet såsom vem som har skrivit det, när det publicerades med mera. Ett korrekt användande underlättar för sökmotorer att förstå syftet och kan återge innehållet på andra sätt än det klassiska sökresultatet. Viktigt att använda JSON-LD i första hand då Google själva rekommenderar det formatet.

Kan jag använda för många meta-taggar och vad blir konsekvenserna isåfall?

Har du kommit så här långt ner i den här grundläggande guiden så förstår du hur viktigt vi på Bizkit anser att metadatan på din webbplats är. Att hjälpa besökaren, sökmotorer och sociala medier att tolka ditt innehåll för bästa möjliga upplevelse är extremt viktigt om du ska börja förbättra din synlighet.

Dock behöver vi även höja ett varningens finger att felaktig användning kan ha negativ effekt för en webbplats.

Vi har klarlagt syftet att metadata är till för att hjälpa genom att strukturera innehållet. Att överarbeta med extremt mycket metadata kan i värsta fall leda till att sökmotorer anser att något inte står rätt till. Det i sin tur leder till att sökmotorer tolkar webbplatsen som opålitlig eller att du försöker manipulera sökresultatet. Har du otur så kan det gå så illa att du straffas och får en sämre synlighet i sökresultatet.

Kladdig kod, crawlmotorn vet inte vad den ska titta på för det är så mycket kod och vet till slut inte hur den ska tolka innehållet.

För hög användning gör att du drabbas av meta-inflation, det finns helt enkelt alldeles för många för att sökmotorerna ska kunna lista ut vad som är viktigt och mindre oviktigt.

För mycket metadata har en negativ påföljd för besöksupplevelsen, besökaren hittar helt enkelt inte vad de letar efter då flera sidor är taggade på liknande sätt vilket leder till att de lämnar webbplatsen.

Carl Conradsson

Några handfasta rekommendationer om metadata

 • Använd meta-taggar strategiskt och förnuftigt.
 • Endast det som är absolut viktigast taggas upp efter bäst praxis.
 • Använd relevanta taggar endast. sätt dig in i dina sökord för att förstå var det finns möjligheter för dig att öka din synlighet.
 • Förstå din besökare och din kund, analysera beteendet på webbplatsen för att skapa dig en bättre bild om deras intentioner med besöket.
 • Skapa funnels för att identifiera vilka besökare som är viktiga och om besökare verkligen hittar det som de söker.

Vill du få hjälp med att strukturera din metadata?

Ta gärna kontakt med mig, Carl Conradsson, om du vill diskutera er metadata och hur ni ska arbeta med meta-taggar. Jag pratar gärna om hur du kan förbättra just era trafikförvärv.

Maila mig på: carl@bizkit.nu
Eller ring mig på telefon: 010-5510231


Läs vidare