guldstrom

Hem » Aktuellt » Guldstrom & Co – Ökad försäljning med Sökmotoroptimering

Guldstrom & Co – Ökad försäljning med Sökmotoroptimering

På utvalda sökord i det här projektet ökade vi antalet besökare med 2650%! Det resulterade i att lagret tog slut omgående. Ett utmärkt exempel på hur arbete med sökoptimering kan generera relevant trafik och en ökad försäljning.

Om Guldström & Co


Guldström & Co har sedan många år tillbaka varit marknadsledande på produkter för att leta efter metaller, främst med metalldetektor. Företaget har en lång historik som sträcker sig ända tillbaka till 60-talet då Lars drevs av sin nyfikenhet för skeppsvrak. Verksamheten har under åren växt med bland annat produkter för guldvaskning, vägen dit är en lång och spännande historia.

Bizkit och Guldström & Co har jobbat tillsammans under lång tid, främst för att utveckla e-handeln. Rolf som driver företaget, har sett segmentet magnetfiske växa fram. Tillsammans utformade vi en handlingsplan mot målet att Guldström.se även ska det vara det självklara alternativet för magnetfiskare.

Sökmotoroptimering som strategi


Tillsammans analyserade vi segmentet för att underbygga Rolfs tidigare iakttagelser av att intresset ökat för magnetfiske. Vi identifierade att det finns en efterfrågan hos konsumenter som fattat intresse för flugan att snabbt komma igång. 

Efter en djupare sökordsanalys konstaterade vi att det görs många sökningar inom det här affärsområdet och konkurrensen inte såg ut att va särskild hög. Vi beslutade tillsammans att göra en satsning på att öka förvärvet av organisk trafik för fånga intressenter som letar efter produkter. Vi bestämde oss för att avgränsa oss till ett fåtal sökord under projektet.

Onsite och onpage


Som alltid gör vi en generell översyn hur pass bra webbplatsen i fråga är optimerad för att bli omtyckt av sökmotorerna. Vi tittade lite nogrannare på webbplatsens innehållsstruktur för att säkerställa att det är tillräckligt bra för att våra kommande åtgärder ska få förutsättningar att leverera ett bra resultat.

Några olika startpaket utformades då det oftast för en nybörjare kan vara svårt att veta vad för utrustning som behövs.

Vid sidan av att beställa hem produkter för att utöka sortimentet tog vi på Bizkit fram ett par nya landningssidor och relevant innehåll. Landningssidor i form av kategorisidor är enormt viktiga för en e-handel, navigationen utökades och direkta trafikvägar skapades från startsidan.

Sökmotoroptimering kan delas upp i det som görs på själva sajten och det som görs utanför. I mångt och mycket handlar det om att göra rätt förändringar och utvärdera. I det här specifika projektet så fokuserade vi på det som finns på webbplatsen i första hand. Om du vill veta mer så kontakta oss gärna så hjälper vi dig att identifiera, åtgärda och utvärdera.

Utfall och resultat av sökoptimeringsprojektet


De tre sökorden vi fokuserade på genererade (innan vi startade projektet) mindre än 40 besökare per månad av totalt 2000 sökningar. Med en snittposition på 8.7 i sökresultatet är inte det så konstigt, vill du ta del av trafiken så krävs det i regel en top 3-placering. 

Värt att påminna dig som läsare att alla webbplatser har helt olika förutsättningar, i det här fallet gick det ganska snabbt att nå en top 3-placering. Istället för 40 besökare per månad drev vi nu in 1100 besökare per månad, en rejäl ökning på 2650%!


Läs vidare